Design

 

Každá nový projekt začíná výkresy a nápady na design nového výrobku.  Nový výrobek by samozřejmě měl být plně funkční, co zajišťují kvalitně zpracované výkresy, s jasně stanovenými mírami a tolerancemi pro usnadnění výrobního procesu a měření.  Dalším důležitým faktorem je design výrobku, který je docílen geometrickým tvarem výrobku i povrchovou úpravou.

 

Vyrábí pro nás firma KLEPÁČ Production, s.r.o.

Materiál

 

Pro větší životnost a funkčnost našich výrobků pečlivě vybíráme materiály pro jednotlivé komponenty výrobku. Většina součástek je vyrobena ze slitin hliníku (duraluinium), díky jeho lehké hmotnosti a výborným mechanickým vlastnostem. Existuje nepřeberné množství slitin hliníků s různými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, které musí být zváženy.  Stejně jako výběr materiálu byl důležitý výběr našich dodavatelů kteří dodají materiál v požadované kvalitě a normě.

Obrábění

 

Obrábění je hlavní výrobní proces u našich komponentů díky své přesnosti a výsledné kvalitě výrobků.  Naše firma má dlouholeté zkušenosti v oblasti obrábění a používáme moderní CNC soustruhy a centra pro dosažení vysoké přesnosti ve výrobě. Domníváme se, že většina problémů s výrobky spočívá právě ve výrobě.  Proto u nás ve firmě používáme výrobní procesy tak, aby každý nový výrobek měl stejnou kvalitu a životnost. Tenhle cíl nám neumožňují jen výrobní stroje, ale také nejmodernější měřící technika a dobře vyškolení a zkušení zaměstnanci.

Povrchové úpravy

 

Povrch výrobku je jedna z nejdůležitějších součástí, protože je to část, která je v kontaktu s vnějším prostředím. Naše výrobky jsou určené pro exteriér a to za jakýchkoliv podmínek, jako je  teplo, mokro, mráz. Musí být odolné vůči chemikáliím, jako je například sůl, která se používá na silnicích v zimním období. Pokud chceme docílit vysoké životnosti a kvality výrobků, povrch výrobků je jeden z nejrizikovějších faktorů, který se nesmí podceňovat.

Povrch je i viditelná část výrobku a tím pádem výrobky musí také dobře vypadat, což dělá nároky na povrch ještě složitější. Všechny hliníkové součástky jsou omílány a následně eloxovány, některé tvrdě eloxovány a pro vizuální efekt mořeny.

Kvalita

 

Jedná se o komplexní výrobní program s hodně rizikovými faktory. kontrola kvality je nedílnou součástí pro správnou funkčnost výrobků.  Snížení zmetkovosti  je zajištěno opakovaným měřením a kontrolou dílců.